Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego abc centrum2.nazwa.pl znajdującego się na stronie jest ABC Centrum 2 Roman i Marzena Ziętarscy, ul.Nowowiejska 22D58-200Dzierżoniów, NIP: 883-130-55-22, REGON: 890460962.


§ 1. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego 

 • dostęp do internetu

 • komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą

 • rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.

 • Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies"  

§ 2. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie abc centrum2.nazwa.pl . Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane. 

§ 3. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym abc centrum2.nazwa.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego abc centrum2.nazwa.pl jest właściciel Sklepu - ABC Centrum 2 Roman i Marzena Ziętarscy, ul. Nowowiejska 22D58-200Dzierżoniów

 § 4. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

 • Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).

 • Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia zapisane są na specjalnym serwerze chronionym firewallem, do którego nie można dostać się z Internetu - na wydzielonym koncie. Do serwera mają dostęp tylko uprawnione i odpowiednio przeszkolone osoby.

 • W związku z gotówkowymi lub przelewowymi formami płatności wykorzystywanych w sklepie abc centrum2.nazwa.pl - nie istnieje również żadne ryzyko ujawnienia danych o kartach kredytowych osobom niepowołanym, bowiem płatność katą kredytową w serwisie abc centrum2.nazwa.pl nie jest akceptowalna.

 • Kolejnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych.

§ 5. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego abc centrum2.nazwa.pl w chwili składania zamówienia.

 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

 4. Zawartość Sklepu Internetowego abc centrum2.nazwa.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 6. Zamawianie towarów

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym abc centrum2.nazwa.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu;

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę abc centrum2.nazwa.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

 3. Klient składający zamówienie w sklepie abc centrum2.nazwa.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o z siedzibą we Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep   oraz Grupa Allegro Sp. z o.o, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie  abc centrum2.nazwa.pl    zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

§ 7. Potwierdzanie i realizacja zmówień

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym abc centrum2.nazwa.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji.

 2. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym abc centrum2.nazwa.pl po potwierdzeniu przez Nabywcę musi zostać potwierdzone przez sprzedającego ( drogę e-mailową ). W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienie z przyczyn niezależnych od sprzedającego zamówienie zostaje anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany.

 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

 4. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży, termin ustalany jest wtedy indywidualnie, nabywca zostanie o tym poinformowany.

 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego abc centrum2.nazwa.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym abc centrum2.nazwa.pl

 7. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§ 8. Korygowanie i anulowanie zamówień

 1. Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas zrealizowane.

 2. Stan realizacji zamówienia: aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

 3. Rezygnacja z zamówienia: jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do nas od naszych dostawców) - można zamówienie anulować drogą email'ową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od serwisu abc centrum2.nazwa.pl bądź producenta, kwota która została wpłacona na konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości kupującemu.

§ 9. Formy płatności

 1. Gotówką przy osobistym odbiorze towaru,

 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas firma abc centrum2.nazwa.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. abc centrum2.nazwa.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia lub nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

 3. Zaliczka wpłacana przelewem, pozostała kwota przy odbiorze towaru.

 4. Płatność przy odbiorze (pobranie kurierskie).

 5. Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu abc centrum2.nazwa.pl (bądź potwierdzeniu, że zamówienie ma zostać realizowane "za pobraniem") towar zostaje wysłany wraz z fakturą

§ 10. Transport i dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym abc centrum2.nazwa.pl realizowane są na terenie całego kraju.

 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

 • bezpłatny transport powyżej kwoty 2 000,00 PLN na terenie Dzierżoniowa i okolic,

 • odbiór osobisty z magazynu sprzedającego,

 • przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy abc centrum2.nazwa.pl przed dostawą towaru do klienta.

 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 

 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

 3. W celu usprawnienia ewentualnego procesu reklamacyjnego odbierając towar Nabywca sprawdza, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i spisuje w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". "Protokół szkodowy" powinien zostać przesłany e-mail na adres abc_centrum2@op.pl, na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja.  Oryginał protokołu szkodowego musi zostać u odbiorcy przesyłki, a następnie dostarczony do firmy ABC Centrum 2, ul. Nowowiejska 22D, 58-200 Dzierżoniów.

 4. Towary zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego dostarczane firmą kurierską są wysyłane z magazynu z reguły w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamawiania towarów, które musimy wysyłać na palecie wysyłka odbywa się w ciągu 1 - 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin dostawy to 24-48 godzin od momentu wysłania towaru.

§ 11. Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca powinien sprawdzić przesyłkę. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami firmy ABC Centrum 2, ul. Nowowiejska 22D, 58-200 Dzierżoniów.. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę (wskazane jest spisanie odpowiedniego protokołu szkodowego/reklamacyjnego). Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas ralizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.

 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu.

 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (zwrotu towaru) w terminie 14 dni od daty zakupu. Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej (e-mail, list pocztowy) pod rygorem nieważności. (formularz zwrotu można pobrać -> tutaj <-)

 4. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają uszkodzeń zawinionych przez Nabywcę.

 5. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby firmy ABC Centrum 2, ul. Nowowiejska 22D, 58-200 Dzierżoniów. pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

§ 12. Postanowienia końcowe 
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 1. Zawartość Internetowego Sklepu abc centrum2.nazwa.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu abc centrum2.nazwa.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. 

 2. Internetowy Sklep abc centrum2.nazwa.pl nie wypożycza sprzętu do testowania.

 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 4. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

Zmiany w regulaminie będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Jeśli Użytkownik go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.


Zapisz się do Newslettera

Będziesz otrzymywać informacje o promocjach i wyprzedażach.